organisation mot MOBBING i skolor

Jag är en av grundarna av organisationen Du Kan Göra Skillnad. Vi arbetar för att skapa en tryggare skola för elever och lärare. Med föreläsningar, lektioner, workshops och ledarskapsutbildning ger vi elever, lärare och personal konkreta verktyg, metoder och arbetssätt för att minska mobbing och försöka öka empatin och förståelsen för att vi alla är olika – och lika värdefulla.

Tillsammans vill vi skapa en tryggare skolgång


I projektet får elever och lärare inspiration, kunskap och stöd för att själva kunna påverka. Att gå från tyst åskådare till aktiv hjälpare. Allt inleds med en inspirerande föreläsning av Tobias. Han berättar om den mobbing han blev utsatt för under uppväxten och hur han blev hjälpt av en person, Joakim Norsten. Joakim är än idag en av Tobias närmaste vänner och ansvarig för lektionerna i projektet

Eleverna lär sig om grupptryck och konsekvenser av mobbing och får med sig praktiska verktyg för att minska mobbing och öka medmänsklighet och empati för att tillsammans kunna skapa en tryggare miljö och skolgång. Lärare ges ledarskapsutbildning där de får verktyg, metoder och handfasta tips för att bedriva ett inkluderande, utvecklande och hållbart ledarskap i klassrummet. Vi har alla har ett ansvar att bidra till att skapa en inkluderande och mobbingfri skola. Det börjar med att gå från passiv åskådare till aktiv hjälpare.

LindaDahlqvistPhotography-Dukangöraskillnad-8feb2021-15278___serializ
LindaDahlqvistPhotography-Dukangöraskillnad-8feb2021-15202___serializ
LindaDahlqvistPhotography-Dukangöraskillnad-8feb2021-15159___serializ
LindaDahlqvistPhotography-Dukangöraskillnad-8feb2021-15248___serializ

Vill du boka mig för en föreläsning, tv-uppdrag eller event? Hör av dig.